Lánareiknivél

kr.
kr.
kr.

  100% óverðtryggt lán Blandað lán 100% verðtryggt lán
Skipting láns
Lánstími
Greiðslur á ári 12 12 12 12
Vextir
breytilegir vextir
breytilegir vextir
fastir vextir
fastir vextir
Tegund vaxta Breytilegir vextir Breytilegir vextir Fastir vextir Fastir vextir
Greiðslumáti (12 greiðslur á ári)
X

Jafnar greiðslur (annuitet) er sama fjárhæð til greiðslu á hverjum gjalddaga út allan lánstímann og tekur hún breytingum samkvæmt vísitölu og vöxtum. Greiðslum vaxta og afborgana er dreift jafnt á lánstímann.

Jafnar afborganir: greiðslufjárhæð er hærri í upphafi, þar sem byrjað er að greiða niður höfuðstól lánsins og fer greiðslufjárhæð lækkandi eftir sem á líður lántökutímann. Höfuðstóll lækkar því hraðar og því verður vaxtagreiðslan lægri. Greiðslurnar taka breytingum samkvæmt vísitölu og vöxtum.

Áætluð verðbólga Athugið að verðbólguspá á eingöngu við um verðtryggð lán. Óski sjóðfélagi eftir því að fá niðurgreiðslutöflu verðtryggðs fasteignaláns á föstu verðlagi skal velja 0% áætlaða verðbólgu.