Fara í efni

Starfslok - Sótt um lífeyri

Þeir sem eru orðnir 65 ára og hafa látið af störfum hjá Kópavogsbæ geta hafið töku lífeyris. Þeir sem hafa náð 95 ára reglunni sem er samanlagður sjóðfélagaaldur og lífaldur geta þó hafið töku lífeyris fyrr. Við mælum með að þeir sem eru að nálgast 95 ára regluna hafi samband við lífeyrisfulltrúa Brúar lífeyrissjóðs til að kynna sér réttindi sín.

 

Hvernig sækir þú um?

Þegar þú hefur ákveðið að hefja töku eftirlauna fyllir þú út umsókn. Þú átt kost á að óska eftir því að umsókn verði send áfram á aðra lífeyrissjóði þar sem þú átt geymd réttindi, sem sparar þér ómakið við að senda umsóknir líka þangað. 

Þú getur farið beint inn á umsóknarvef Brúar lífeyrissjóðs hér

Þess ber þó að geta að efirlaunaaldur er breytilegur eftir lífeyrissjóðum þannig að samsetning lífeyris gæti verið mismunandi fyrstu árin. Hjá lífeyrissjóðum er almennt miðað við að taka ellilífeyris hefjist við 67 ára aldur. Þannig mælum við með að lífeyristaki kynni sér réttindi og reglur þeirra sjóða sem hann á réttindi í.

 

Lífeyrisgáttin

Hægt er að nálgast upplýsingar um lífeyrisréttindi í öðrum lífeyrissjóðum í Lífeyrisgáttinni á sjóðfélagavefnum. Athugaðu að lífeyrisréttindi eru ólík á milli sjóða og viðmiðunaraldur til lífeyristöku misjafn.

Þú getur farið beint inn á Lífeyrisgáttina hér 

 

Meðaltalsregla eða eftirmannsregla

Viðmið lífeyris getur verið annað hvort skv. meðaltalsreglu eða eftirmannsreglu.

Meðaltalsregla

Almenna reglan er sú að lífeyrir breytist mánaðarlega skv. vísitölu launa opinberra starfsmanna.  Lífeyrir miðast við lokastarfslaun sjóðfélaga og síðan er vísitölu launa opinberra starfsmanna fylgt. Allir sem eiga geymd réttindi fara á meðaltalsreglu.

Eftirmannsregla

Þeir sem hefja töku lífeyris í beinu framhaldi af starfi geta óskað eftir að lífeyrir fylgi launum eftirmanns. Lífeyrir miðast þá við laun eftirmanns sjóðfélaga í starfi og fylgir kjarasamningum.

Hægt er að fá þriggja mánaða frest til að velja eftirmannsreglu. Meðaltalsreglan er meginregla og fara sjóðfélagar sjálfkrafa á hana, velji þeir ekki eftirmannsreglu.

Hægt er að færa sig af eftirmannsreglu yfir á meðaltalsreglu, en ekki öfugt.

 

Skattur

Sjóðfélagi þarf að merkja á umsókninni viðeigandi skattþrep og hvort nýta eigi skattkort hjá lífeyrissjóðnum. Það er á ábyrgð sjóðfélaga að láta sjóðinn vita hvort hann óski eftir því að nýta rafrænan persónuafslátt sem og í hvaða skattþrepi skattgreiðslur eiga að vera.

Staðgreiðsla skatta 2019 er reiknuð í tveimur þrepum

Af fyrstu 927.087 kr. .............................. 36,94%

Af fjárhæð umfram 927.088 kr. ............. 46,24%

Persónuafsláttur er 56.447 kr. á mánuði.

Upplýsingar um skattþrep

Upplýsingar um persónuafslátt

 

Umsóknartími

Umsóknarferlið tekur u.þ.b. hálfan mánuð þannig að sjóðfélagi þarf að hafa sent inn umsókn sína fyrir 15. dag mánaðar á undan þeim mánuði sem hann hyggst fá fyrstu greiðslu eftirlauna.