Fara í efni

Skilagreinar

Þessi síða er fyrst og fremst ætluð launagreiðendum til aðstoðar og útskýringa. Pósthólf iðgjaldadeildar er: skilagreinar@lifbru.is

Aðild

Þeir einstaklingar sem greiddu iðgjöld til lífeyrissjóðsins í júní 1998 og hafa greitt í LsRb óslitið frá þeim tíma, eiga rétt á að halda greiðslum sínum áfram þangað.

Aðild að sjóðnum er leyfð þeim sem farið hafa í launalaust leyfi eða veikindaleyfi, svo fremi að viðkomandi hefji aftur störf hjá sama launagreiðanda innan 12 mánaða frá því að iðgjaldagreiðslur féllu niður.

Þeim sjóðfélögum sem í júní 1998 greiddu iðgjöld til sjóðsins er heimil áframhaldandi aðild, flytjist starfsemi stofnunar til ríkisins eða annars opinbers aðila, enda ábyrgist launagreiðandi skuldbindingar vegna lífeyris til sjóðsins í samræmi við samþykktir.

Auk þess er þeim sjóðfélögum sem starfa hjá eftirfarandi stofnunum heimilt að greiða áfram í sjóðinn með sömu skilyrðum og að ofan greinir, þar til þeir láta af störfum:

 • Landspítali háskólasjúkrahús
 • Strætó BS
 • Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins

Skilagreinum skal skila inn rafrænt til sjóðsins

Brú lífeyrissjóður, rekstraraðili LsRb, vill tryggja öryggi og nákvæmni í meðhöndlun launaupplýsinga. Öruggasta og hagkvæmnasta leiðin til að senda skilagreinar til sjóðsins er með rafrænum samskiptum beint úr launakerfi. Nánast öll launakerfi bjóða upp á þann möguleika að senda rafrænar skilagreinar beint í gegnum launakerfið. Með þessu móti sparast tími og fyllsta öryggis er gætt. Þjónustuaðilar launakerfa geta veitt upplýsingar um það hvað kerfin bjóða upp á.

Skilagreinar geta verið með eftirfarandi hætti:

 • Skilagreinar vegna fastra mánaðarlauna
 • Skilagreinar vegna vaktaálags
 • Skilagreinar vegna iðgjaldalausra réttinda
 • Samtímagreiðsla upp í lífeyrisskuldbindingu

Á skilagreinum þarf eftirfarandi að koma fram:

 • Upplýsngar um launagreiðanda
 • Iðgjaldatímabil
 • Nafn, kennitala, iðgjald og starfshlutfall sjóðfélaga
 • Framlag launagreiðanda, heildargreiðsla, tegund og upphæð iðgjalda.
 • Ef um viðbótariðgjald er að ræða skal það tilgreint í einni tölu neðst á skilagrein
 • Lífeyrissjóðsnúmer LsRb er 640
 • Lífeyrissjóðsnúmer endurhæfingarsjóðs er R680

Iðgjöld skulu lögð inn á reikning:

Bankareikningur nr. 0338-26-300488 kt. 430269-6589