Fara í efni
Hús á fjalli

Fasteignalán

 

 

Fasteignalán hjá Brú

Brú lífeyrissjóður býður sjóðfélögum sínum og sjóðfélögum Lífeyrissjóðs starfsmanna Reykjavíkurborgar upp á fjölbreytt lán til íbúðakaupa, viðhalds á húsnæði eða endurfjármögnunar. Lánsumsókn og samþykki fyrir gagnaöflun er staðfest með rafrænum skilríkjum á umsóknarvef. 

Sækja um lán Lánareiknivél  BráðabirgðagreiðslumatGet ég fengið lán hjá sjóðnum?

 • Ef þú ert sjóðfélagi hjá Brú lífeyrissjóði eða Lífeyrissjóði starfsmanna Reykjavíkurborgar getur þú sótt um lán hjá sjóðnum. Nóg er að einn af umsækjendum sé sjóðfélagi.

 • Er ég sjóðfélagi? Þú getur kannað það hér.

 • Ef þú hefur einhvern tímann greitt iðgjald hjá sjóðnum átt þú rétt á að sækja um lán hjá sjóðnum. Þú getur kannað hvort þú hafir greitt iðgjald hjá sjóðnum hér.

 • Ef þú hefur áhuga á að gerast sjóðfélagi þá er V deild sjóðsins opin öllum. Til þess að gerast sjóðfélagi þarftu að tilkynna launagreiðanda að iðgjöld skulu greidd til Brúar lífeyrissjóðs, V deild. Frekari upplýsingar fyrir einyrkja eða launagreiðendur má finna undir skilagreinar.

 

Við vinnum lánsumsóknir eins fljótt og kostur er.

Sjóðurinn leggur sig fram að vinna lánsumsóknir eins fljótt og kostur er. Vinnsla lánsumsókna getur ekki hafist fyrr en umbeðin gögn hafa skilað sér til sjóðsins. Ef lántakendur eru fleiri en einn þurfa aðrir lántakendur að skila inn sínu samþykki fyrir gagnaöflun. Lánsumsókn og samþykki fyrir gagnaöflun er staðfest með rafrænum skilríkjum á umsóknarvef.

 • Afgreiðsla lánsumsóknar getur tekið 4-6 vikur.
 • Umsóknir vegna fasteignakaupa eru afgreiddar í forgangi.

 

Hvernig lán eru í boði?

Hér getur þú kynnt þér lánakosti Brúar Lífeyrissjóðs. Á vefsíðunni má einnig nálgast lánareiknivél. Lánareiknivélin gerir sjóðfélögum kleift að bera saman lánamöguleika sem í boði eru hjá lífeyrissjóðnum. Gagnlegt er að sjá áætlaða greiðslubyrði, afborganir og kostnað ólíkra lánamöguleika í reiknivélinni.

Lánareiknivél

Verðtryggð lán með 3,7% föstum vöxtum og 4,3% breytilegum vöxtum

Sjóðurinn býður upp á verðtryggð lán með 4,3% föstum eða 3,7% breytilegum vöxtum og greiðslufyrirkomulag getur verið jafnar greiðslur eða jafnar afborganir.

Fastir vextir
Fastir vextir eru alltaf þeir sömu, út líftíma lánsins og eru nú 4,3%. Með því að festa vexti lánsins hafa breytingar á vaxtakjörum ekki áhrif á vaxtakjör sjóðfélaga.

Breytilegir vextir

Breytilegir vextir verðtryggðra lána ákvarðast ársfjórðungslega, nema stjórn sjóðsins ákveði annað og eru nú 3,7%. Við ákvörðun vaxta og vaxtabreytinga er einkum horft til ávöxtunarkröfu á verðtryggðum ríkisskuldabréfum á markaði og/eða almennra vaxtakjara á markaði á sambærilegum lánum.

Samkvæmt lögum verða verðtryggð lán að vera til að minnsta kosti fimm ára. Lánstími getur verið frá 5-40 ár ef heildarveðsetning eignar er undir 65% af fasteignamati. Ef veðsetning er hærri er hámarkslánstími 35 ár.

Óverðtryggð lán með 9,2% breytilegum vöxtum

Sjóðurinn býður upp á óverðtryggð lán með 9,2% breytilegum vöxtum og greiðslufyrirkomulagið getur verið jafnar greiðslur eða jafnar afborganir.

Vextir eru endurskoðaðir ársfjórðungslega og geta þá tekið breytingum nema ef stjórn ákveði annað. Í upphafi lánstíma og hvers fastvaxtatímabils er tekið mið af þágildandi breytilegum óverðtryggðum vöxtum.

Breytilegir vextir geta hækkað eða lækkað eftir því hvernig markaður og efnahagsástand sveiflast. Þegar vextir breytast hefur það bein áhrif á afborgun láns, en mismunandi áhrif eftir því hversu langur tími er eftir af láninu annars vegar og hins vegar eftir því hvort um jafngreiðslulán eða lán með jöfnum afborgunum er að ræða.

Óverðtryggð lán taka ekki breytingum til samræmis við breytingar á vísitölu neysluverðs. Verðlagsbreytingar hafa því ekki bein hlutfallsleg áhrif á höfuðstól og mánaðarlega greiðslu óverðtryggðra lána.

Viðbótarlán með 10,2% breytilegum vöxtum

Þegar um fasteignakaup er að ræða býður sjóðurinn viðbótarlán sem nemur veðsetningu frá 65% upp að 75% af kaupverði. Þegar um fyrstu kaup er að ræða getur viðbótarlán numið veðsetningu frá 65% upp að 85% af kaupverði.

 

 

Hver er helsti munur á jöfnum greiðslum og jöfnum afborgunum:

Þegar sótt er um lán þarf að ákveða hvort lánið er með jöfnum greiðslum eða jöfnum afborgunum.

Jafnar greiðslur (annuitet) -  Hver afborgun er lægri og alltaf sama fjárhæð. Þetta veldur því að í upphafi er greitt minna inn á höfuðstól lánsins í hverri greiðslu og meira í vexti. Eftir því sem líður á lánstímann fer hærra hlutfall hverrar afborgunar inn á höfuðstól lánsins. Gott er að skoða þetta nánar í greiðsluflæði lána í reiknivél sjóðsins 

Jafnar afborganir - Hver afborgun fer að stærri hluta inn á höfuðstól og minna í vexti sem þýðir að greiðslur eru hærri til að byrja með og fara svo lækkandi smám saman á lánstímanum. Gott er að skoða þetta nánar í greiðsluflæði lána í reiknivél sjóðsins 

 Lánareiknivél

Hver er helsti munur á verðtryggðum og óverðtryggðum lánum?

Verðtryggð lán eru tengd verðbólgu sem þýðir að höfuðstóll láns getur hækkað. Ef verðbólga er að aukast þá hækkar höfuðstóll láns í samræmi við það sem hefur í för með sér hægari eignamyndun.
Verðtryggðir vextir eru almennt lægri en óverðtryggðir sem þýðir lægri greiðslubyrði til að byrja með. 

Óverðtryggð lán eru ekki tengd verðbólgu sem þýðir að verðbólga hækkar ekki höfuðstól lánsins. Höfuðstóll láns lækkar smám saman með hverri afborgun og er því um hraðari eignamyndun að ræða. Óverðtryggðir vextir eru almennt hærri en verðtryggðir sem þýðir að afborgun í hverjum mánuði er hærri.

Greiðslumat

Brú Lífeyrissjóður framkvæmir greiðslumat eftir að umsækjandi hefur sótt um lán og þegar öll gögn hafa skilað sér til sjóðsins. Á heimasíðu sjóðsins má finna bráðabirgðagreiðslumat. Tilgangur bráðabirgðagreiðslumats Brúar er að gefa áætlaða greiðslugetu á mánuði. Gagnlegt er að nota niðurstöðu greiðslumatsins við notkun á lánareiknivélinni til að bera saman lán og lánakosti sem bjóðast. 

> Bráðabirgðargreiðslumat

> Lánareiknivél

Fasteignamat

Við endurfjármögnun horfir sjóðurinn til nýjasta fasteignamats.

Veð

 • Aðeins er lánað gegn veði í íbúðarhúsnæði sem er í eigu umsækjanda.
 • A.m.k. einn umsækjandi þarf að búa í eigninni sem sett er að veði.
 • Við fasteignakaup er möguleiki að sækja um viðbótarlán frá 65% upp í 75% (eða upp í 85% ef um fyrstu kaup er að ræða) af kaupverði samkvæmt kaupsamningi eða samþykktu kauptilboði.
 • Hámarksveðsetning er 65% fyrir endurfjármögnun.
 • Hámarksveðsetning er 75% fyrir fasteignakaup.
 • Hámarksveðsetning er 85% fyrir fyrstu kaup.
 • Veðsetning fer þó aldrei yfir 100% af samanlögðu brunabóta- og lóðarmati viðkomandi eignar.
 • Ekki eru veitt lán til einstaklinga með veði í fleiri en tveimur fasteignum.

Lánshæfismat

Við afgreiðslu lánsumsókna hjá sjóðnum eru upplýsingar um lánshæfismat lántakenda sóttar í gagnagrunn um lánshæfi í samræmi við samþykki þeirra um gagnaöflun.

Lánaráðgjöf

Sjóðurinn veitir ekki lánaráðgjöf og er sjóðfélögum bent á að leita til fjármálaráðgjafa hvað slíka ráðgjöf varðar.