Verðskrá


Verðskrá:

Lántökugjald:                                                                                                      Kr.  53.000

Greiðslumat - minna umfang:                                                                          Kr.  13.000

Greiðslumat - meira umfang:                                                                           Kr.  23.000

Skjalagerð:

Skjalagerð fyrir hvert lán                                                                                   Kr.  15.000

Skilmálabreyting/skuldaraskipti                                                                       Kr.  15.000

Veðflutningur/veðbandslausn                                                                           Kr.  15.000

Skilyrt veðleyfi                                                                                                      Kr.    7.000

Veðleyfi                                                                                                                  Kr.    7.000

Samþykki síðari veðhafa                                                                                    Kr.    7.000

Tilkynningar og greiðslugjald, með greiðsluseðli, pappírsyfirlit:                 Kr.       300

Tilkynningar og greiðslugjald, án greiðsluseðils, yfirlit í heimabanka:        Kr.       150

Þinglýsing hjá sýslumanni (innheimt af sýslumanni):                                    Kr.     2.500

Kostnaður vegna vanskila:

Ítrekun (send út 20 dögum eftir gjalddaga):                                                    Kr.       400

Lokaaðvörun (send út 90 dögum eftir gjalddaga):                                         Kr.        500

 

Í lokaaðvörun er gefinn 10 daga frestur áður en krafa er send lögfræðingi til innheimtu. 

Lánareglur 18.09.2019