Lífeyrissjóðslán


Brú lífeyrissjóður býður sjóðfélögum sínum og sjóðfélögum Lífeyrissjóðs starfsmanna Reykjavíkurborgar upp á fjölbreytt lán, til íbúðakaupa, viðhalds á húsnæði eða endurfjármögnunar.

Sjóðurinn leggur sig fram að vinna lánaumsóknir eins fljótt og hægt er en vinnsla lánaumsókna getur ekki hafist fyrr en öll gögn hafa skilað sér með lánaumsókninni. 
Það tekur að jafnaði 1-3 vikur að afgreiða lánaumsókn sjóðfélaga.

Get ég fengið lán hjá sjóðnum?

 • Ef þú ert sjóðfélagi hjá Brú lífeyrissjóði eða Lífeyrissjóði starfsmanna Reykjavíkurborgar getur þú sótt um lán hjá sjóðnum.

 • Ef þú hefur einhvern tímann greitt iðgjald hjá sjóðnum átt þú rétt á að sækja um lán hjá sjóðnum. Þú getur kannað hvort þú hafir greitt iðgjald hjá sjóðnum hér.

 • Ef þú hefur áhuga á að gerast sjóðfélagi þá er V deild sjóðsins opin öllum. Til þess að gerast sjóðfélagi þarftu að tilkynna launagreiðanda að iðgjöld skulu greidd til Brúar lífeyrissjóðs, V deild. Frekari upplýsingar fyrir einyrkja eða launagreiðendur má finna undir skilagreinar.
 

Fjölbreytt íbúðalán

Brú lífeyrissjóður býður upp á fjölbreytt úrval verðtryggðra og óverðtryggðra lána.

Lánshlutfall til íbúðakaupa hjá sjóðnum er allt að 85% af kaupverði eignar.

    75% grunnlán eru í boði verðtryggð með föstum eða breytilegum vöxtum og óverðtryggð með breytilegum vöxtum. Einnig er í boði að taka fasteignalán þar sem hluti er verðtryggður og hluti óverðtryggður.

 

    10% viðbótarlán er í boði óverðtryggt með breytilegum vöxtum til 15 ára.

 

 

 Lánamöguleikar

  Verðtryggt lán Óverðtryggt lán  Viðbótarlán óverðtryggt   
 Vaxtaprósenta 2,40%  3,50% 5,30% 6,30%  
Tegund vaxta  Breytilegir vextir  Fastir vextir  Breytilegir vextir  Breytilegir vextir  
 Greiðslumáti

Jafnar greiðslur/afborganir 

Jafnar greiðslur/afborganir 

Jafnar afborganir Jafnar afborganir  

Verðtryggð lán með 3,5% föstum vöxtum og 2,4% breytilegum vöxtum

Sjóðurinn býður upp á verðtyggð lán með 3,5 % föstum eða 2,4% breytilegum vöxtum og greiðslufyrirkomulag getur verið jafnar greiðslur eða jafnar afborganir.

Fastir vextir
Fastir vextir eru alltaf þeir sömu, út líftíma lánsins og eru nú 3,50%. Með því að festa vexti lánsins hafa breytingar á vaxtakjörum ekki áhrif á vaxtakjör sjóðfélaga.

Breytilegir vextir

Breytilegir vextir verðtryggðra lána ákvarðast ársfjórðungslega, nema stjórn sjóðsins ákveði annað og eru nú 2,40%. Við ákvörðun vaxta og vaxtabreytinga er einkum horft til ávöxtunarkröfu á verðtryggðum ríkisskuldabréfum á markaði og/eða almennra vaxtakjara á markaði á sambærilegum lánum.

Samkvæmt lögum verða verðtryggð lán að vera til að minnsta kosti fimm ára. Lánstími getur verið frá 5-40 ár ef heildarveðsetning eignar er undir 65% af fasteignamati. Ef veðsetning er hærri er hámarkslánstími 35 ár.

Óverðtryggð lán með 5,3% breytilegum vöxtum

Sjóðurinn býður upp á óverðtrygglán með 5,3% breytilegum vöxtum og greiðslufyrirkomulagið getur verið jafnar greiðslur eða jafnar afborganir.

Vextir eru endurskoðaðir ársfjórðungslega og geta þá tekið breytingum nema ef stjórn ákveði annað. Í upphafi lánstíma og hvers fastvaxtatímabils er tekið mið af þágildandi breytilegum óverðtryggðum vöxtum.

Breytilegir vextir geta hækkað eða lækkað eftir því hvernig markaður og efnahagsástand sveiflast. Þegar vextir breytast hefur það bein áhrif á afborgun láns, en mismunandi áhrif eftir því hversu langur tími er eftir af láninu annars vegar og hins vegar eftir því hvort um jafngreiðslulán eða lán með jöfnum afborgunum er að ræða.

Óverðtryggð lán taka ekki breytingum til samræmis við breytingar á vísitölu neysluverðs. Verðlagsbreytingar hafa því ekki bein hlutfallsleg áhrif á höfuðstól og mánaðarlega greiðslu óverðtryggðra lána.

Lánstími getur verið 3–40 ár ef heildarveðsetning eignar er undir 65% af fasteignamati en ef veðsetning er hærri er hámarkslánstími 35 ár.

Viðbótarlán með 6,3% breytilegum vöxtum

Þegar um fasteignakaup er að ræða býður sjóðurinn upp á viðbótarlán sem nemur veðsetningu upp að 85% af kaupverði. Veðsetningin skal þó aldrei fara yfir 100% af samanlögðu brunarbótamati og lóðarmati viðkomandi eignar.

Viðbótarlánið ber 6,5% óverðtryggða breytilega vexti og greiðist með jöfnum afborgunum.


Lánareiknivél


 

 

Bráðabirgðagreiðslumat


Lánareiknivélin gerir sjóðfélögum kleift að bera saman lánamöguleika sem í boði eru hjá lífeyrissjóðnum. Gagnlegt er að sjá áætlaða greiðslubyrði, afborganir og kostnað ólíkra lánamöguleika í reiknivélinni.

     

Tilgangur bráðabirgðagreiðslumats Brúar er að gefa áætlaða greiðslugetu á mánuði. Gagnlegt er að nota niðurstöðu greiðslumatsins við notkun á lánareiknivélinni til að bera saman lán og lánakosti sem bjóðast.  

Reikna íbúðarlán

   

Bráðabirgðagreiðslumat

 


Lánaumsókn

Nauðsynlegt er að hafa rafræn skilríki þegar sótt er um lán hjá sjóðnum, en þau er hægt að fá hjá þínum viðskiptabanka. Ef um er að ræða sameiginlega lántöku þurfa allir umsækjendur að vera með rafræn skilríki.

Þegar að umsókn hefur verið móttekin ásamt fylgigögnum framkvæmir sjóðurinn greiðslumat og í framhaldi af því hefur hann sitt afgreiðsluferli.

 

Hvaða gögn þurfa að fylgja lánaumsókn?

Fasteignakaup

 • Undirritað kauptilboð/kaupsamning og söluyfirlit eignar vegna þeirrar fasteignar sem verið er að kaupa.
 • Staðfesting á eigið fé sem á að nota til fasteignakaupa.

Tekjur

 • Afrit af skattframtali síðasta árs (aðgengilegt á www.skattur.is).
 • Launaseðlar fyrir síðustu þrjá mánuði
 • Yfirlit úr staðgreiðsluskrá frá Ríkisskattstjóra (aðgengilegt á www.skattur.is) fyrir núverandi ár.
 • Staðfesting á föstum bótagreiðslum s.s meðlag, lífeyrir, vaxtabætur og barnabætur. Ef um er að ræða tekjur frá Tryggingastofnun þarf að framvísa greiðsluáætlun.
 • Ef um aðrar tekjur er að ræða þarf að senda staðfestingu á því s.s ef um leigutekjur er að ræða þarf að skila inn afriti af þinglýstum leigusamningi.

Skuldbindingar

Afrit af síðasta greiðsluseðli allra skulda, svo sjá megi afborganir og stöðu allra skulda. Sem dæmi:

 • Íbúðalán
 • Bílalán
 • Yfirlit afborgana frá LÍN
 • Upplýsingar um ábyrgðarskuldbindingar.

Sjóðurinn getur óskað eftir frekari gögnum en eru tilgreind hér fyrir ofan sem varpa getur ljósi á fjárhagsstöðu lántaka.


Endurfjármögnun

Gagnlegt getur verið að nýta lánareiknivél sjóðsins til þess að meta hvort hagstætt sé fyrir þig að endurfjármagna lánið þitt út frá þeim lánakjörum sem eru í boði. Við endurfjármögnun miðast hámarkslánveiting við allt að 75% af fasteignamati eignar.

Ástæður endurfjármögnunar geta verið af ýmsum toga:

 • Aðstæður fólks breytist
 • Aðstæður á markaði breytast
 • Lánakjör eru betri, vextir hafa lækkað
 • Lækka mánaðarlega greiðslubyrgði
 • Hraða eignamyndun

Þegar endurfjármögnun er skoðuð þarf að meta skilmála núverandi lána þar á meðal að meta kostnað við endurfjármögnun og athuga hvort það sé uppgreiðslugjald á láninu. Lán hjá sjóðnum eru ekki með uppgreiðslugjald en hér fyrir neðan er kostnaður endurfjármögnunar hjá sjóðnum. Hafa ber í huga að hægt er að ná kostnaði til baka með lægri vaxtakostnaði á nýjum lánum.

Kostnaður við endurfjármögnun:

 • Lántökugjald
 • Skjalagerð fyrir hvert lán
 • Greiðslumat
 • Þinglýsingargjald (innheimt af sýslumanni)

Verðskrá sjóðsins

Gagnlegt getur verið að nýta lánareiknivél sjóðsins til þess að meta hvort hagstætt sé fyrir þig að endurfjármagna lánið þitt út frá þeim lánakjörum sem eru í boði. Við endurfjármögnun miðast hámarkslánveiting við allt að 75% af fasteignamati eignar, miðað er við kaupsamning ef útgáfudagsetning hans er innan 2ja ára.

 

 

Frekari upplýsingar

 Sækja um lán   Vaxtatafla  Verðskrá   Lánareglur

 

Jafnar greiðslur eða jafnar afborganir

Þegar sótt er m lán þarf að ákveða hvort lánið er með með jöfnum greiðslum eða jöfnun afborgunum.

Jafnar greiðslur (annuitet) -  þýðir að afborganir eru jafnar út lánstímann en breytast þó í takt við breytingu vísitölu neysluverðs til verðtryggingar. Lántaki greiðir höfuðstólinn hægar niður fyrstu árin en afborgun af höfuðstól fer svo stigvaxandi eftir því sem líður á lánstímann. Heildarvaxtakostnaður við lánið er því hærri en af lánum sem bera jafna afborgun á höfuðstól en mánaðarleg afborgun er lægri.

Jafnar afborganir - þýðir að afborganir af höfuðstól eru þær sömu út lánstímann að teknu tilliti til hækkunar vísitölu neysluverðs til verðtryggingar. Slík lán greiðast því nokkuð hraðar niður en lán með jöfnum greiðslum og er því heildarvaxtakostnaður við þau lægri.

 

Veð

Aðeins er lánað gegn veði í íbúðarhúsnæði á Íslandi í eigu sjóðfélaga og er miðað við allt að 75% af fasteignamati fasteignar eða kaupverði samkvæmt kaupsamningi.  Veðsetning skal þó aldrei fara yfir 100% af brunabótamatsvirði auk lóðarmatsverði viðkomandi eignar. Fari veðsetning umfram 65% er hámarks lánstími 35 ár.

Ef íbúðarhúsnæði sem setja á til veðtryggingar láni er jafnframt að hluta í eigu sambúðaraðila sjóðfélaga er áskilið að viðkomandi eigandi verði meðlántakandi (samskuldari) að umbeðnu láni.

 

  

Lánshæfismat

Við afgreiðslu lánsumsókna hjá sjóðnum eru upplýsingar um lánshæfismat lántakenda sóttar í gagnagrunn um lánshæfi í samræmi við samþykki þeirra um gagnaöflun.

Lánaráðgjöf

Sjóðurinn veitir ekki lánaráðgjöf og er sjóðfélögum bent á að leita til fjármálaráðgjafa hvað slíka ráðgjöf varðar.