Fara í efni

Ársreikningur Lífeyrissjóðs starfsmanna Reykjavíkurborgar 2021

Stjórn sjóðsins hefur samþykkt ársreikning sjóðsins fyrir árið 2021.

  Helstu stærðir ársins eru þessar:
 • Iðgjöld sjóðfélaga 218 m.kr. (2020: 230 m.kr.) og aukaframlög launagreiðenda 2.431 m.kr. (2020: 3.095 m.kr. )
 • Lífeyrir 6.197 m.kr. (2020: 5.720 m.kr.)
 • Hreinar fjárfestingatekjur 9.108 m.kr. (2020: 6.792 m.kr.)
 • Rekstrarkostnaður 192 m.kr. (2020: 188 m.kr.)
 • Hrein eign til greiðslu lífeyris 92.450 m.kr. (2020: 87.083 m.kr.)
 • Heildareignir umfram skuldbindingar 14.483 m.kr. (2020: 10.205 m.kr.)
 • Nafnávöxtun ársins var 10,5% (2020: 8,1%)
 • Raunávöxtun ársins var 5,3% (2020: 4,4%)
 • Að meðaltali voru 218 (2020: 250) sjóðfélagar virkir og lífeyrisþegar voru 3.684 (2020: 3.599)

Ávöxtun ársins var góð sem skýrist að mestu leyti af góðri ávöxtun innlendra og erlendra hlutabréfa. Vægi hlutabréfa í eignasafni sjóðsins hefur verið aukið á síðustu árum í takti við samþykktar fjárfestingarstefnur.

Ársreikningur 2021