Fara í efni

Stjórn

Reykjavíkurborg skipar þrjá aðalmenn þar af einn sem formann í stjórn Lífeyrissjóðs starfsmanna Reykjavíkurborgar.  Sameyki skipar tvo aðalmenn þar af einn sem varaformann.  Reykjavíkurborg og Sameyki  skipa svo einn varamann hvor. 

Stjórn LsRb

af hálfu Sameyki

af hálfu borgarráðs Reykjavíkurborgar

af hálfu Sameykis

af hálfu borgarráðs Reykjavíkurborgar

Stjórn LsRb varamenn

af hálfu borgarráðs Reykjavíkurborgar

af hálfu Sameykis 

Endurskoðunarnefnd LsRb

Endurskoðunarnefnd er undirnefnd stjórnar og er skipuð þremur nefndarmönnum. Hlutverk hennar er að hafa eftirlit með virkni innra eftirlits og áhættustýringu, eftirlit með vinnuferli við gerð reikningsskila og við endurskoðun ársreiknings, meta óhæði endurskoðenda og störf þeirra og leggja fram tillögur til stjórnar um val á endurskoðendum.