Fara í efni

Fjárfestingarstefna

 Markmið stjórnar Brúar lífeyrissjóðs er að ávaxta eignir sjóðsins svo hann geti staðið við skuldbindingar sínar gagnvart sjóðfélögum. Til að ná þessu markmiði er eignasamsetning ákveðin samkvæmt fyrirfram mótaðri fjárfestingarstefnu og innan þeirra heimilda sem sjóðnum er gert að
starfa eftir skv. VII. kafla laga nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrissréttinda og starfsemi lífeyrissjóða. Áhersla er lögð á að byggja upp eignir sjóðsins með faglegum hætti og vanda til þeirrar vinnu sem liggur að baki ákvörðunum um fjárfestingar.

Haustið 2021 skrifaði Brú undir viljayfirlýsingu gagnvart alþjóðlegu samtökunum Climate Investment Coalition (CIC) um fjárfestingu fyrir 323 milljónir Bandaríkjadala, eða rúmlega 42 milljarða króna, í verkefnum sem tengjast hreinni orku og loftlagstengdum verkefnum fram til ársins 2030. Í eignasafni sjóðsins eru nú þegar fjárfestingar fyrir rúmlega 13 milljarða króna sem flokkast undir skilgreiningu slíkra grænna fjárfestinga og áhersla á grænar fjárfestingar er í samræmi við stefnu sjóðsins um ábyrgar fjárfestingar.

Fjárfestingarstefna sjóðsins fyrir árið 2023 var samþykkt 23. nóvember 2022 og er birt hér fyrir neðan. Fjárfestingarstefnan inniheldur meðal annars stefnu um ábyrgar fjárfestingar sem má finna á blaðsíðu 29 og hluthafastefnu á blaðsíðu 31.

Fjárfestingarstefna Brúar lífeyrissjóðs fyrir árið 2023

Ráðstöfun atkvæða á hluthafafundum fer eftir ákvæðum sem kemur fram í hluthafastefnu sjóðsins. Brú birtir upplýsingar á vef sjóðsins um hvernig fulltrúar hans hafa greitt atkvæði á hluthafafundum í hverju skráðu félagi fyrir sig og má finna hér:

Framkvæmd hluthafastefnu