Fara í efni

Tryggingafræðileg athugun

Tryggingastærðfræðingur sjóðsins gerir tryggingafræðilega athugun á stöðu deilda sjóðsins á ári hverju í samræmi við 6. grein samþykkta sjóðsins og ákvæði laga 129/1997 og reglugerð 291/1998.

Í tryggingafræðilegri athugun felst samanburður á verðmæti eigna sjóðsins og iðgjalda við þær skuldbindingar til greiðslu lífeyris sem leiða af samþykktum sjóðsins. Lög um starfsemi lífeyrissjóða og samþykktir sjóðsins setja vikmörk um þann mun sem heimill er á milli eignarliða og skuldbindinga. Mat á skuldbindingum sjóðsins byggir á upplýsingum um réttindi sjóðfélaga úr réttindabókhaldi sjóðsins og við mat eignarliða er stuðst við upplýsingar úr ársreikningi og fjárhagsbókhaldi sjóðsins. 

Nánari upplýsingar um helstu reikniforsendur og niðurstöður finna í skýrslunum. 

 

Tryggingafræðileg athugun A deildar 2023

Tryggingafræðileg athugun V deildar 2023

Tryggingafræðileg athugun B deildar 2023

 

 

  Tryggingafræðileg athugun A deildar 2022   Tryggingafræðileg athugun A deildar 2021
  Tryggingafræðileg athugun V deildar 2022   Tryggingafræðileg athugun V deildar 2021
  Tryggingafræðileg athugun B deildar 2022   Tryggingafræðileg athugun B deildar 2021

Eldri skýrslur

Tryggingafræðileg athugun A deildar 2020

Tryggingafræðileg athugun V deildar 2020

Tryggingafræðileg athugun B deildar 2020

Tryggingafræðileg athugun A deildar 2019

Tryggingafræðileg athugun V deildar 2019

Tryggingafræðileg athugun B deildar 2019

Tryggingafræðileg athugun A deildar 2018

Tryggingafræðileg athugun V deildar 2018

Tryggingafræðileg athugun B deildar 2018

Tryggingafræðileg athugun A deildar 2017

Tryggingafræðileg athugun V deildar 2017

Tryggingafræðileg athugun B deildar 2017

Tryggingafræðileg athugun A deildar 2017 maí

Tryggingafræðileg athugun A deildar 2016

Tryggingafræðileg athugun V deildar 2016

Tryggingafræðileg athugun B deildar 2016