Tryggingafræðileg athugun


Tryggingastærðfræðingur sjóðsins gerir tryggingafræðilega athugun á stöðu deilda sjóðsins á ári hverju í samræmi við 6. grein samþykkta sjóðsins og ákvæði laga 129/1997 og reglugerð 291/1998.

Í tryggingafræðilegri athugun felst samanburður á verðmæti eigna sjóðsins og iðgjalda við þær skuldbindingar til greiðslu lífeyris sem leiða af samþykktum sjóðsins. Lög um starfssemi lífeyrissjóða og samþykktir sjóðsins setja vikmörk um þann mun sem heimill er á milli eignaliða og skuldbindinga. Mat á skuldbindingum sjóðsins byggir á upplýsingum um réttindi sjóðfélaga úr réttindabókhaldi sjóðsins og við mat eignarliða er stuðst við upplýsingar úr ársreikningi og fjárhagsbókhaldi sjóðsins. 

Nánari upplýsingar um helstu reikniforsendur og niðurstöður má sjá í sjálfum skýrslunum. 

 

Skýrsla um tryggingafræðilega athugun A deildar 2018
Skýrsla um tryggingafræðilega athugun V deildar 2018
Skýrsla um tryggingafræðilega athugun B deildar 2018
Skýrsla um tryggingafræðilega athugun A deildar 2017
Skýrsla um tryggingafræðilega athugun V deildar 2017
Skýrsla um tryggingafræðilega athugun B deildar 2017
Skýrsla um tryggingafræðilega athugun A deildar maí 2017
Skýrsla um tryggingafræðilega athugun V deildar  2016
Skýrsla um tryggingafræðilega athugun B deildar  2016
Skýrsla um tryggingafræðilega athugun A deildar  2016