Tryggingafræðileg athugun

 

Tryggingastærðfræðingur sjóðsins gerir tryggingafræðilega athugun á stöðu deilda sjóðsins á ári hverju í samræmi við 6. grein samþykkta sjóðsins og ákvæði laga 129/1997 og reglugerð 291/1998.

Í tryggingafræðilegri athugun felst samanburður á verðmæti eigna sjóðsins og iðgjalda við þær skuldbindingar til greiðslu lífeyris sem leiða af samþykktum sjóðsins. Lög um starfssemi lífeyrissjóða og samþykktir sjóðsins setja vikmörk um þann mun sem heimill er á milli eignaliða og skuldbindinga. Mat á skuldbindingum sjóðsins byggir á upplýsingum um réttindi sjóðfélaga úr réttindabókhaldi sjóðsins og við mat eignarliða er stuðst við upplýsingar úr ársreikningi og fjárhagsbókhaldi sjóðsins. 

Nánari upplýsingar um helstu reikniforsendur og niðurstöður má sjá í sjálfum skýrslunum. 

 

Gerð var sérstök tryggngafræðileg athugun fyrir breytingu á A deild Brúar lífeyrissjóðs 1. júní 2017.

Skýrsla um tryggingafræðilega athugun A deildar m.v. maí 2017

---------

Skýrslur fyrir árið 2016:

Skýrsla um tryggingafræðilega athugun A deildar m.v. desember 2016

Skýrsla um tryggingafræðilega athugun B deildar m.v. desember 2016

Skýrsla um tryggingafræðilega athugun V deildar m.v. desember 2016