Fara í efni

Lífeyrisauki

Lífeyrisaukaiðgjald í A deild Brúar lífeyrissjóðs lækkaði fyrir árið 2024 og er nú 6,2%. Þessi lækkun er byggð á útreikningi tryggingastærðfræðings sjóðsins. Núverandi heildarmótframlag vinnuveitanda er því 17,7% (11,5% og 6,2%).

 

Þróun mótframlags frá 1.6.2017

Gildistími frá Til Mótframlag Lífeyrisaukagjald Samtals
1.1.2024   11,5% 6,2% 17,7%
1.1.2023 31.12.2023 11,5% 8,9% 20,4%
1.1.2022 31.12.2022 11,5% 7% 18,5%
1.1.2021 31.12.2021 11,5% 7% 18,5%
1.1.2020 31.12.2020 11,5% 6,6% 18,1%
1.1.2019 31.12.2019 11,5% 6% 17,5%
1.6.2017 31.12.2018 11,5% 4,5% 15,5%

Uppgjör vegna breytinga á A deild 2017

Breytingar urðu á A deild sjóðsins árið 2017. Með framlögum launagreiðenda í jafnvægissjóð, lífeyrisaukasjóð og varúðarsjóð var ábyrgð launagreiðenda á réttindum í A deild afnumin. Uppgjör fyrir tímabilið 1. janúar til 31. maí 2017 vegna breytinga á A deild sjóðsins liggur fyrir en samkvæmt því greiða launagreiðendur eftirfarandi framlög til sjóðsins:

  • Jafnvægissjóður, 9.958.717.284 kr., sem ráðstafað skal til að koma áfallinni stöðu A deildar Brúar í jafnvægi miðað við 31. maí 2017.
  • Lífeyrisaukasjóður, 27.260.749.984 kr., til að mæta framtíðarskuldbindingum vegna lífeyrisauka þeirra sjóðfélaga sem eiga rétt á honum.
  • Varúðarsjóður, 3.015.817.552 kr., sem ætlað er að styðja við lífeyrisaukasjóð.

Jafnvægissjóðnum er skipt hlutfallslega á launagreiðendur eftir iðgjaldaskilum þeirra frá stofnun sjóðsins til 31. maí 2017. Lífeyrisaukasjóðnum og varúðarsjóðnum er skipt hlutfallslega á launagreiðendur eftir iðgjaldaskilum þeirra fyrir tímabilið 1. janúar 2017 til 31. maí 2017.

Rökin fyrir þessari skiptingu er að ef ekki hefði komið til lagabreytinga í desember 2016 hefði mótframlag launagreiðenda í A deild verið hækkað í allt að 21% til að koma tryggingafræðilegri stöðu sjóðsins í jafnvægi. Því hefðu launagreiðendur sem borguðu iðgjald til sjóðsins á árinu 2017 borið hækkunina alfarið.

Launagreiðendur sem greiða hærra mótframlag mánaðarlega vegna lífeyrisaukaframlags er ekki reiknuð hlutdeild í lífeyrisaukasjóðnum.

 

Skýrsla um tryggingafræðilega athugun A deildar m.v. maí 2017

Árshlutareikningur A og V deild Brúar lífeyrissjósð m.v. 31. maí 2017