Fara í efni

Fasteignakaup

Kona gengur götu

Kaup á íbúðarhúsnæði

Brú lífeyrissjóður býður sjóðfélögum upp á lán fyrir íbúðarkaup, ásamt viðbótarláni. Hámarks veðsetning er 75% af kaupverði eignarinnar, þar sem grunnlánið nær yfir 65% og viðbótarlánið 10% til viðbótar. Aðeins er lánað gegn veði í íbúðarhúsnæði sem er í eigu umsækjanda. Á þessari síðu má sjá upplýsingar um lán fyrir fasteignakaup en einnig er hægt að sjá áætlaða greiðslybyrði, afborganir og kostnað ólíkra lánamöguleika í lánareiknivélinni.

Sækja um lán Lánareiknivél Almennt um fasteignalán

 

Hvað þarf ég að vita áður en ég sæki um?

Mikilvægt er að kynna sér allar upplýsingar áður en sótt er um lán hjá Brú lífeyrissjóði. Mismunandi reglur gilda eftir því hvers konar lán er sótt um. Um fasteignakaup gildir:

 • Aðeins er lánað gegn veði í íbúðarhúsnæði.
 • Skilyrði er að a.m.k. einn af umsækjendum sé sjóðsfélagi.
 • Umsækjendur þurfa ekki að vera tengdir aðilar.
 • Allir umsækjendur þurfa að vera/verða eigendur veðsettrar eignar.
 • Skilyrði er að a.m.k. einn af umsækjendum búi í eigninni.
  • Lán getur verið að hámarki 75% af kaupverði eignar.
  • Lán getur ekki verið hærra en samanlagt brunabóta- og lóðamat.
  • Ef sótt er um lán sem nemur 75% af kaupverði þá skiptist lánið í tvennt:
   • Grunnlánið er 65% af kaupverði.
   • Viðbótarlánið er 10% af kaupverði.
  • Grunnlánið er með verðtryggðum vöxtum.
  • Grunnlánið getur verið með jöfnum greiðslum eða jöfnum afborgunum.
  • Viðbótarlánið er með óverðtryggðum breytilegum vöxtum með 1% álagi umfram grunnlánið.
  • Viðbótarlánið getur verið með jöfnum greiðslum eða jöfnum afborgunum
  • Lánsfjárhæð getur að hámarki verið 95.000.000 kr,-
  • Ef sótt er um lánsfjárhæð sem er hærri en 50.000.000 kr,- gerir sjóðurinn ríkari kröfur varðandi greiðslugetu og lágmarks lánshæfiseinkunn allra umsækjanda er B.
  • Hámarkslánstími er 40 ár ef veðsetning er undir 65% af fasteignamati eignar, en styttist í 35 ár ef veðsetning er hærri.
  • Samkvæmt reglum SÍ er hámark mánaðarlegrar greiðslubyrðar fasteignalána 35% af mánaðarlegum ráðstöfunartekjum.
  • Viðmið fyrir útreikning á hámarks greiðslubyrði SÍ er jafnar greiðslur, lánstími að hámarki 40 ár fyrir óverðtryggð fasteignalán og að hámarki 25 ár fyrir verðtryggð fasteignalán og vextir ekki lægri en 5,5% fyrir óverðtryggð lán og 3% fyrir verðtryggð lán.

 

> Upplýsingar um vexti sjóðsins er að finna hér

> Upplýsingar um verðskrá sjóðsins er að finna hér

> Upplýsingar varðandi nýtingu á séreignarsparnaði á Skatturinn.is

 

Fylgigögn með umsókn

  • Síðasta skattframtal (er hægt að nálgast á heimasíðu Skattsins, undir framtal síðustu ára á mínum síðum).
  • Staðgreiðsla þessa árs og síðasta árs (er hægt að nálgast á heimasíðu Skattsins undir almennt á mínum síðum).
  • Ef á við: Greiðsluáætlun TR (er hægt að nálgast á heimasíðu Tryggingastofnunar undir "mínar síður").
  • Ef á við: Yfirlit yfir meðlagsgreiðslur (er hægt að nálgast á Meðlag.is, innheimtustofnun sveitarfélaga, undir "mínar síður").
  • Kauptilboð ásamt söluyfirliti.
  • Yfirlit yfir eigið fé. Yfirlitið þarf að vera úr netbanka reikningseiganda sem sýnir: Reikningseiganda, dagsetningu og fjárhæð á reikningi. Skjáskot er ekki fullnægjandi.
  • Afrit af löggildum persónuskilríkjum, t.d. ökuskírteini eða vegabréf.
  • Ef umsækjandi mun eftir lántöku áfram skulda önnur fasteignaveðtryggð lán með veði í sömu eða annarri fasteign þarf að skila inn afriti af greiðsluseðli.

  • Meðlántaki þarf að skila inn umsókn um samþykki fyrir gagnaöflun. Umsóknin er aðgengileg á umsóknarvef eða með því að smella hér:1.1.2 Umsókn um samþykki fyrir gagnaöflun.