Fara í efni

Uppgjör vegna breytinga á A deild

Breytingar urðu á A deild sjóðsins árið 2017. Með framlögum launagreiðenda í jafnvægissjóð, lífeyrisaukasjóð og varúðarsjóð var ábyrgð launagreiðenda á réttindum í A deild afnumin. Uppgjör fyrir tímabilið 1. janúar til 31. maí 2017 vegna breytinga á A deild sjóðsins liggur fyrir en samkvæmt því greiða launagreiðendur eftirfarandi framlög til sjóðsins:

  • Jafnvægissjóður, 9.958.717.284 kr., sem ráðstafað skal til að koma áfallinni stöðu A deildar Brúar í jafnvægi miðað við 31. maí 2017.
  • Lífeyrisaukasjóður, 27.260.749.984 kr., til að mæta framtíðarskuldbindingum vegna lífeyrisauka þeirra sjóðfélaga sem eiga rétt á honum.
  • Varúðarsjóður, 3.015.817.552 kr., sem ætlað er að styðja við lífeyrisaukasjóð.

Jafnvægissjóðnum er skipt hlutfallslega á launagreiðendur eftir iðgjaldaskilum þeirra frá stofnun sjóðsins til 31. maí 2017. Lífeyrisaukasjóðnum og varúðarsjóðnum er skipt hlutfallslega á launagreiðendur eftir iðgjaldaskilum þeirra fyrir tímabilið 1. janúar 2017 til 31. maí 2017.

Rökin fyrir þessari skiptingu er að ef ekki hefði komið til lagabreytinga í desember 2016 hefði mótframlag launagreiðenda í A deild verið hækkað í allt að 21% til að koma tryggingafræðilegri stöðu sjóðsins í jafnvægi. Því hefðu launagreiðendur sem borguðu iðgjald til sjóðsins á árinu 2017 borið hækkunina alfarið.

Launagreiðendur sem greiða hærra mótframlag mánaðarlega vegna lífeyrisaukaframlags er ekki reiknuð hlutdeild í lífeyrisaukasjóðnum. Hér má sjá núverandi lífeyrisaukaiðgjald ásamt þróun aukaiðgjalds síðustu ára.

 

Skýrsla um tryggingafræðilega athugun A deildar m.v. maí 2017

Árshlutareikningur A og V deild Brúar lífeyrissjósð m.v. 31. maí 2017